Start

"Życie bez prób nie jest warte tego, aby je przeżyć"
Socratesumowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Pomoc terapeutyczna ważna jest dla tych, którzy cierpią z powodu uzależnienia własnego, bądź też kogoś bliskiego. Jest pomocna w momencie, kiedy przestają radzić sobie z życiowymi zadaniami i wycofują się nie podejmując wyzwań z obawy przed niepowodzeniem.

Celem terapii jest dotarcie do tych przeżyć pacjenta, które warunkują jego obecne funkcjonowanie. Ważne jest, aby zrozumieć w jaki sposób doświadczenia człowieka doprowadziły go do takiego przeżywania faktów z jego życia, do jego postaw, przekonań, decyzji oraz zachowań, które w konsekwencji powodują, że osoba zgłasza się po pomoc terapeutyczną.

Czasem osoby szukające pomocy, nie rozumieją do końca powodów, dla których zgłaszają się na terapię. Jednak kiedy dolegliwości potęgują się i zbyt mocno doskwierają, potrzebna jest głębsza refleksja i wsparcie terapeuty.

W terapii krok po kroku osoba uzależniona dochodzi do genezy zaburzeń czy przykrych niepożądanych objawów, po to właśnie, by móc rozpocząć TRZEŹWE ŻYCIE. Najważniejsze jednak wydaje się, by nie tracić wiary w pomoc, zaufać terapeucie i podjąć decyzję, aby wspólnie dotrzeć do istoty problemu. W wyniku współpracy terapeutycznej pacjent ma możliwość stać się bardziej świadomy tego kim jest, co przeżywa i co dalej może z tym zrobić.

 

Jeśli pragniecie Państwo pomocy terapeutycznej, jeśli chcecie podjąć ważne decyzje, ale wahacie się lub nie jesteście ich pewni, prosimy o kontakt z nami.